Нормативна база матеріальної відповідальності

Розмір матеріальної відповідальності ( якщо вона виникає) за нанесені збитки Замовнику визначається умовами договору та розмірами Статутного фонду, а також наявного майна підприємства. При необхідності маємо можливість страхувати конкретний об’єкт Замовника взятий під охорону.