РЕДАКЦІЯ

Засновник - „Комітет сприяння правоохоронним органам України”

Науково-редакційна рада|порада|:

Василь ГОРБАТЮК (голова)

Олександр ВАСИЛЬЄВ

Володимир ДЕНИСЕНКО

Володимир ДЗЮБА

Віктор ЛИТВИНЕНКО

Анатолій МАКАРОВ

Олександр МАТВІЙЧУК

Володимир НАУМОВ

Володимир ШАПОВАЛ

Сергій ШЕВЧЕНКО

Олександр ШПАК (заст. голови)

Реєстраційне свідоцтво|посвідка|:

серія КВ №6737 від 02.12.2002 р. Видано Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.

Відповідальність за достовірність інформації і реклами несуть автори і рекламодавці. Редакція залишає за собою право на редагування текстів. Рукописи, фотознімки, малюнки не рецензуються і не повертаються. Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів.

Редакція:

Головний редактор Володимир ЧЕРКУН

Юрій Головатий, Леонід Добровольський, Василь Іващенко, Наталія Іващенко, Лариса Корицька, Сергій Костюк, Наталія Лук’янюк, Олена Мітіна, Вікторія Недогибченко, Ольга Порфимович, Тетяна Розколупа, Ігор Таран Відповідальний секретар Сергій Шевченко

shevchenkosv@voliacable.com

Правове забезпечення Департамент правового захисту тел.: 280-24-97 Інформаційна підтримка — Медіа-центр "City| Sark| З|із|" © "Комітет".

Попереджуємо про правовий захист найменування, товарного знаку, авторських прав на публіковані матеріали. Передрук допускається лише з дозволу редакції.

Адреса редакції: Центральний офіс — 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 1

Тел.: (044) 280-79-19, 280-24-97

Е-mail: info@komitet.org.ua

Бюро реклами і реалізації журналу (044) 280-24-97

Розповсюдження стосовно підписки та вроздріб в Україні, Российській Федерації, Республіці Білорусь, Польщі, Бельгії. Підписку на журнал можна оформити в Центральному офісі, кореспондентських пунктах та представництвах "Комітету".