Послуги

Основний напрямок діяльності Департаменту – надання різнопланової допомоги в галузі захисту прав інтелектуальної власності, а саме:

  • протидія незаконному відтворенню та розповсюдженню літературних, мистецьких і наукових творів, комп'ютерних програм та баз даних;
  • запобігання протиправному використанню результатів творчої діяльності, винаходів, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань, сортів рослин тощо;
  • надання зацікавленим особам допомоги в реєстрації прав інтелектуальної власності: підготовка заявок і отримання охоронних документів на знаки для товарів, послуг, винаходи та корисні моделі, промислові зразки, позначення походження товарів, реєстрація авторських і суміжних прав, проведення патентного пошуку та надання інформаційних послуг, підготовка й реєстрація договорів передачі прав і ліцензійних договорів, тощо;
  • збирання та аналітична обробка інформації, що стосується порушень прав інтелектуальної власності;
  • проведення розслідувань у разі порушення прав у цій сфері;
  • стягнення з винних осіб відшкодувань за заподіяні збитки;
  • повний юридичний супровід (консультативні послуги, захист від недобросовісної конкуренції, представництво в суді, проведення розслідувань, стягнення відшкодувань та повернення заборгованості)